Jakarta

Wednesday, December 5, 2012

PENGHALANG

Aku tidak mau pusing dengan memikirkan pengahalang nya apa dan dibuat oleh siapa.
Yang aku fikirkan sekarang adalah bagaimana caranya agar penghalang itu sirna, dan usaha aku dalam menyingkirkan penghalang itu berhasil, sehingga doa, hajat dan keinginan ku terkabul, aamiin....

No comments:

Post a Comment