Jakarta

Tuesday, October 1, 2013

(Masih tentang) JILBAB

Pagi tadi, ada seorang teman yang mengirimkan Broadcast Message tentang BER-HIJAB!
Dan BM itu menjadi ilmu, pemikiran baru tentang Hijab bagi ku. Karena alasan aku berhijab dulu sudah aku paparkan pada tulisan yang juga tentang JILBAB 


Bismillah....
Seorang Doktor Perempuan Asing (non Arab) yang berhijab menjawab dengan mudah dan cerdas, ketika ditanya tentang Jilbab .

Sesungguhnya manusia pada masa zaman purba telanjang, dengan berkembangnya pemikiran melewati berbagai zaman, maka manusia mulai memakai pakaian, hingga seperti yang saya pakai sekarang .
Dan apa yang saya pakai adalah puncak pemikiran, dan tingkatan tertinggi yang telah dicapai manusia setelah melalui berbagai masa dan bukanlah bentuk keterbelakangan .
Adapun "buka-bukaan" adalah bentuk keterbelakangan dan kemunduran pemikiran manusia ke zaman purba .

"Kalau seandainya "buka-bukaan" adalah bentuk kemajuan, maka yang paling maju adalah Binatang."
-------


Syaikh Dr. Mohammad Al-Ariifi
hafidzhullah berkata:

"Banyak sekali wanita meyakini bahwasanya hijab itu tidak wajib, padahal kalau kita mau merenungkan, semua alam ini berhijab !!!!!!!

Bulatan bumi terhijab/tertutupi oleh ozon...
Buah segar tertutupi oleh kulitnya ...
Pedang tertutupi oleh sarungnya ... 
Pena tanpa penutup maka tintanya akan kering dan akan dibuang dibawah kaki karena tanpa tutup ...


Tidakkah kita melihat anak-anak perempuan menutupi buku mereka dengan sampul tidak lain karena untuk
menjaganya....???

Wanita adalah bunga yang indah, setiap orang berkehendak memetiknya, maka kita harus menjaganya dengan hijab...!!!!!!!!
Apel kalau dikupas kulitnya kemudian dibiarkan begitu saja tentu akan rusak ,demikian juga pisang kalau sudah dikupas kemudian dibiarkan akan berubah menjadi hitam ....!!!!!

Maha Suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu berhijab."
Lantas kita sebagai makhluk yang dicipta paling sempurna yang diberinya akal,mengapa mengabaikan akan perintahNya..????


Semoga Allah 'Azza wa Jalla selalu memberikan rahmat,hidayah & taufiqNya, aamiin...

Indahnya Islam, bagi kaum yg berfikir...

Jakarta, 1 Oktober'13, 14:47, PMS buat emosi ku gak karuan, PMS ini membuat ku gilaaa...aaarrgghhh....

No comments:

Post a Comment